ÓVODÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA

  • A legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeik otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó környezetben nevelődjenek.
  • Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az együttélés szokásait, meg tanuljanak figyelni, – alkalmazkodni, – együtt érezni egymással, miközben tolerálják a másságot.
  • A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal hozzásegítjük gyermekeiket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak.
  • Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére, hiszen általa ismerkednek meg a való világ csodáival, amely egyben tükörképe mindazoknak a tapasztalatoknak, amelyet a gyermek átélt s a játék nyelvén megfogalmazott.
  • A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk gyermekeik egyéni különbségeit, figyelembe vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteit, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket az iskolai életmódra.
  • Céljaink eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani gyermekeiket, hogy biztosan eligazodjanak a világ valóságában.
  • Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

Dokumentumok

Különös közzétételi lista 2015-2016 Beszámoló 2012 Értékelés 2009-2013 Tanévnyitó_2012-2013 Tanévnyitó_2013-2014 Pedagógiai program 2013. szeptember Különös közzétételi lista 2013-14_1 Adatkezelési Szabályzat 2013 Házirend 2013_2 SZMSZ 2013_2 Alapító okirat Közös házirend 2013. Különös közzétételi lista Pedagógia Program 2013. Szervezeti és müködési szabályzata 2013. HÁZIREND 2012-2013 Óvoda bemutatasa Programunk bemutatása Különös közzétételi lista JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tanévnyitó értekezlet 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Jászsági Közoktatási Intézmény HÁZIREND JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - 2011. A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA „Át-tanítás” innováció az óvoda-iskola átmenet gyakorlatában IPR program megvalósulása a Komplex prevenciós Óvodai Program tükrében „Napsugár Napok” Vidám évnyitó hét A gyermekek befogadása változatos szabadidős programokkal Dolgozók Napsugár napok - Egészségügyi hét 2012