Zagyva-híd Közösségi Ház (IKSZT) – Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér

Létrejöttének körülményei

2008-ban fogalmazódott meg a gondolat Jánoshida Község Önkormányzatában, hogy érdemes lehet csatlakozni az MVH által kiírt Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása címû pályázathoz. A kétfordulós pályázat elsõ lépéseként a „címbirtokosi” cím megszerzéséért együttmûködési megállapodások jöttek létre az Önkormányzat és a majdani közösségi tér életében részt vevõ egyesületek és civil szervezetek között, valamint kialakításra került az a tervezett program, illetve szolgáltatói terv, melyek majd helyet kapnak az intézményben. A pályázat második köre a konkrét tervezésre épült, mely részben magában foglalja az IKSZT-nek helyet adó régi vendéglõ épületének felújítás-korszerûsítés terveit, valamint az itt kialakítandó helységek és szolgáltatások mûködéséhez szükséges és a pályázati feltételekben elõírt infrastruktúra beszerzés tervezetét. Az épület tervezése során figyelembe kellett venni részben azokat az egyéni elképzeléseket, melyeket meg szerettünk volna valósítani, részben azokat az elõírásokat, melyeket az MVH a kiírásban támasztott elénk. Szigorú szabályok szerint kellett kialakítani a helységek méreteit, az ezekben lévõ bútorzatot, a beszerzendõ tárgyi eszközöket oly módon, hogy mindez a támogatásból finanszírozható legyen. Az összes kiadás nettó összegét az MVH 100 % - ban támogatta. A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak beszerzésére is, melybõl számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz elõállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra alkalmas eszközöket tudtunk beszerezni.

Ünnepélyes átadás keretében 2011. december 14-én nyitotta meg kapuit az új Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, amely egy újabb közösségi színtérként, további helyet biztosít többek között a közmûvelõdési és könyvtári feladatok ellátásának is. Feladatait szoros együttmûködésben valósítja meg a Faluházzal.

A Közösségi Ház lényegében hasonló feladatokat lát el, mint a Faluház. A Házban elérhetõ állandó szolgáltatások mellett mûködésének célja, hogy sokféle, színes és minden korosztály számára elérhetõ kikapcsolódási, információszerzési programlehetõségeket is nyújtson az érdeklõdõ lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez; kiállítások, ifjúsági és gyermek programok, kirándulások és más kulturális, ismeretterjesztõ és szórakoztató rendezvények szervezésével. Helyszínt biztosít az intézmények, a helyi civil szervezetek és más magánszemélyek, csoportok külsõ szervezésû rendezvényeihez.

NYITVA TARTÁS

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
9 - 12 9 - 12 9 - 12 10 - 12 8 - 12 8 - 13
14 - 18 14 - 18 14 - 17 14 - 20 15 - 21

ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

LAKOSSÁGI ÜGYINTÉZÉS - Nyitva tartási idõben!

 • fénymásolás, nyomtatás
 • szkennelés, fax
 • elektronikus ügyintézés
 • digitális archiválás
 • laminálás

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA

Ügyfélfogadás: KEDD 9:00 – 15:00
MARTOSSY SZILÁRD falugazdász

TELEHÁZ

Korábban a Faluházban mûködõ Teleház is itt kapott helyet az Közösségi Házban. Külön helyiségben található az a 6 db számítógép, amelyen egy központi irányítású szerver rendszeren keresztül érhetõ el az érdeklõdõk számára a közösségi Internet. Ennek bevezetésével sokkal átláthatóbbá vált a szolgáltatás mûködése. Lényege, hogy a Teleházban lévõ számítógépekre egy olyan szerver program került feltelepítésre, amivel a gépeket csak központilag lehet elindítani, határozott idõre. Így csak elõzetes bejelentkezés alapján lehet a gépekhez jutni. 2015 tavaszán szabad felhasználású Internet elérési Pont került kialakításra egy nagyobb teljesítményû Wifi antenna kiépítésével. Így mindenki számára ingyenesen elérhetõ az Internet a Közösségi Ház és annak mintegy 100 méteres körzetében napközben
8:00 – 18:00 óra között.

„ZSIBONGÓ” BABA KLUB

HÉTFÕ ÉS CSÜTÖRTÖK délelõtt 8:00 – 12:00
Klubvezetõ: ZRUPKÓ LÁSZLÓNÉ

Településünkön 2006 októberében nyitotta meg kapuit a Baba Klub, akkor még Biztos Kezdet Klubként, amelynek szakmai programját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006 szeptemberében fogadta be. A program eredeti célkitûzése a településen élõ hátrányos helyzetû 0 – 6 év közötti gyermekek és szüleik, valamint a várandós édesanyák hátrányos helyzetének csökkentése, a mindezek következtében megjelenõ beilleszkedési, szocializációs nehézségek fejlesztése, felzárkóztatása, elõsegítve a gyermekek minél könnyebb intézményes beilleszkedését, valamint a hátrányos életkörülmények csökkentését. Kiemelt cél még a szociális és érzelmi fejlõdés elõsegítése, egészségkultúra kialakítása, fejlesztése és a közösségi erõ kiépítése, erõsítése. Minden foglalkozáson játékos formában történik a fejlesztés. Számos alkalommal kézmûves foglalkozás zajlik a klubban. A gyermekek képességeinek fejlesztése közben a szülõk tapasztalatot cserélnek a gyermekeket érintõ különféle témákban.

Az IKSZT pályázatnak köszönhetõen az indulás óta a Zagyva-híd Közösségi Ház ad otthont a Klubnak már heti két alkalommal. A Közösségi Ház, mint Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, kötelezõ feladatai közé tartozik a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelõtti szabadidõs, fejlesztõ programok megvalósítása.

Programok

 • újévi köszöntõ
 • fejlesztõ foglalkozások
 • védõnõ látogatása
 • óvodavezetõ és óvónõk látogatása
 • kézmûves foglalkozások
 • kerekítõ foglalkozás
 • ünnepek
 • szabadtéri játékok
 • látogatás az óvodában
 • kötetlen beszélgetés
 • közös játék, szabad játék
Bár a szolgáltatás elsõdleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, kiemelt feladat a szülõk támogatása is a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. Segíti felkészülni a leendõ szülõket a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési, egészségügyi kérdésekkel, munkával kapcsolatos tanácsadást nyújtanak az alkalmanként bevont szakemberek.

TERMÉSZETJÁRÓ CSOPORT

Néhány éve csatlakoztunk az abonyi természetjárók csoportjához, akikkel nagyon szép helyekre juthattak el a természetkedvelõ, túrázni vágyó érdeklõdõk. A késõbbiekben külön vált ez a helyi csoport és önállóan folytatta és folytatja ma is tevékenységét. Egy évben több alkalommal is szervezésre kerül gyalogtúra, Magyarország valamely szép hegyvidéki tájára. A túra mellett mindig lehetõség van a környék egy vagy több nevezetességének megtekintésére is. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat. A túrákról minden hónapban elõzetes megbeszélést tartunk, ahol bemutatásra kerül a következõ helyszín.
Idõpont: minden hónap ELSÕ CSÜTÖRTÖK 18:00 óra