Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8-12
Kedd 12-16
Szerda 8-12
Csütörtök 8-12
Péntek 8-12

Szolgáltatás nyújtása Jánoshida község közigazgatási területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, valamint a krízishez vezető okok megelőzése és megszüntetése céljából. Hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéshez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéshez, elősegíti a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tájékoztatást nyújt a gyermeki, szülői jogokról, támogatásokról, elősegíti az azokhoz való hozzájutást. Segítséget nyújt kérelmek előterjesztésében. Hivatalos ügyek intézéséhez segítséget ad. Tájékoztatást nyújt jogi képviselet lehetőségéről.