JÁNOSHIDAI MAGYAR NÓTA EGYESÜLET


Az Egyesület székhelye: Magyarország, 5143 Jánoshida, Hold u. 2/c.

Elérhetőség: sztruhala.jozsef@gmail.com

Telefonszám: +36 30 336 4913

Az Egyesület adószáma: 19388975-1-16

Az Egyesület bankszámlaszáma: -

Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Az Egyesület elnöke: Sztruhala József
Az Egyesület elnökségi tagja: Sztruhaláné Varga Márta
Az Egyesület elnökségi tagja: Bozsó Mihály

Az Egyesület céljai:
  • a népdal, a magyar nóta és más zenei műfajok ápolása, továbbadása a község és térségének lakosai körében kiemelten a fiatalok bevonásával
  • tehetséggondozás
  • nemzetközi, országos, térségi és helyi táborok, képzések, konferenciák, találkozók, versenyek szervezése, lebonyolítása
  • szakmai kiadványok, újságok megjelentetése
  • hagyományőrzés, hagyományok kutatása
  • az egyesület anyagi, tárgyi feltételeinek javítása
  • műsorszervezés, lebonyolítás
  • a tagok érdekvédelme, képviselete, összefogása, társadalmi, kulturális életbe való bekapcsolásuk
  • kapcsolat kiépítése, ápolása más hasonló szervekkel, országunkon kívül és belül.
Jánoshidai Magyar Nóta Egyesület Alapszabálya