Jánoshidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat


Székhely: 5143 Jánoshida, Fő utca 28.
Adószám: 15780966-2-16
Számlaszáma: 11745035-15780966
Elérhetőség: Fehér Kálmánné elnök
E-mail: rno.janoshida@gmail.com
Személyes megkeresés helye: 5143 Jánoshida, Fő utca 36.

A testület tagjai:
Fehér Kálmánné elnök
Kökény Nikolett alelnök
Fehér Kálmán tag
Czibak György tag
Banya László tag
Jánoshidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján, külön törvény által meghatározott eljárási rendben létrehozott szervezet, amely a település nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiség érdekeinek védelmére és képviseletére, a nemzetiségi közügyek települési szinten történő önálló intézésére jött létre

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2.§-a értelmében a nemzetiségi közügy:
„a.) az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – a különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a nemzetiségekhez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy, b.) a közhatalmat gyakorló állami és helyi önkormányzati szervekben, továbbá a nemzetiségi önkormányzati szervekben való nemzetiségi képviselethez és mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy.”

Dokumentumok

loading elemek betöltése...