Polgármesteri Hivatal

Jánoshida Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Szemétszállítás

Jánoshidán a Berénykom Kommunális Szolgáltató Kft. (Jászberény) a kommunális hulladékszállítást 2004. január 1-jén indította el.

Szociális ellátás

 • Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány
 • Gyermekvédelmi kedvezmény
 • Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Szolgáltatási díjak

 • Vízdíj
 • Szennyvízszállítás
 • Sírhelyek
 • Sírásás
 • Sírásás urnás
 • Önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati használatban lévő gépek
 • Bérleti díjai
 • Étkezés
 • Intézmények bérleti díjai

Közérdekű adatok

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog érvényesülését elősegítendő az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt (Eitv. vagy törvény).
A Magyar Közlöny 2008/84. számában (2008. június 5-én) megjelent a 2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról.