Védőnői szolgálat

A védőnő feladata a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.
A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-18 éves korú gyermek él.

A védőnő feladatai

 • nővédelem
 • várandós anyák gondozása
 • gyermekágyas anyák gondozása
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • tanköteles gyermekek gondozása
 • családgondozás
 • a dokumentációk folyamatos vezetése

A védőnő által elvégezendő feladatok, vizsgálatok

 • alapszűrések végzése
 • rutin vizsgálatok végzése
 • magzati szívhanghallgatás
 • BCG heg ellenőrzése
 • érzékszervek-, mozgásszervek szűrése
 • személyi higiéné, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése
 • elsősegélynyújtás
 • orvosi vizsgálatok előkészítése
 • védőoltásokkal kapcsolatos szervezés, előkészítés
 • a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése
 • részvétel az egészségtan oktatásában
 • oktatási intézmények környezet és higiénés ellenőrzése
 • kapcsolattartás a szülőkkel
 • pályaválasztások segítése
 • dokumentációk folyamatos vezetése

Fogadó óra:

hétfő, péntek: 8-10 óra

Önálló védőnői csecsemő tanácsadás:

minden héten szerdán 8-11 óra

Orvossal tartott védőnői csecsemő tanácsadás:

minden héten szerdán 11- 14 óra

Önálló védőnői várandós tanácsadás:

minden héten kedden 8-11 óra

Orvossal tartott várandós tanácsadás:

minden hónap harmadik keddjén 12-14 óra

Óvodai fogadó óra:

páros héten csütörtök 8-10 óra

Óvodai tanácsadás:

páros héten csütörtökön 10-14 óra

Iskolai fogadó óra:

páratlan héten csütörtökön 8-10 óra

Iskolai tanácsadás:

páratlan héten csütörtökön 10-14 óra