SZENT NORBERT IDŐSEK KLUBJA

Állandó dolgozói létszám: 8 fő

Idősek klubjában a férőhelyek száma: 20 fő.

Alaptevékenység

A Szent Norbert Idősek Klubja biztosítja a település szociális alapellátási feladatait, mint az idősek napközi ellátása, a szociális étkeztetés, a házi gondozás. Híve a demencia elleni harcnak, ennek érdekében Alzheimer Café programokat szervez. Az intézmény fontos alapköve a "Tudatos öregedés 2030" önkormányzati programnak.

Intézmény bemutatása, szakmai sajátosság

Az Idősek Klubja a nappali ellátás keretén belül 20 gondozott számára biztosítja az egyszeri meleg étel elfogyasztását, a tartalmas szabadidő eltöltést, a mentális és szociális támogatást, a változatos programokban való részvételt.
A szociális étkeztetésben részesülő lakosok számára a házi gondozók szállítják otthonukba a meleg ebédet, melyet jelenleg 60 fő vesz igénybe Jánoshidán.
Az Idősek Klubja helyet biztosít a családsegítő szolgálatnak, melyet a településen felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó biztosít. A családsegítő szolgálat feladata a szociális vagy mentálhigiéniás problémákkal küzdő, valamint krízishelyzetben lévő családok számára nyújtott szolgáltatás.
Tevékenységünk részét képezi a házi gondozás, mely azoknak az otthonukban élő személyeknek nyújt ellátást, akik egészségi állapotuk következtében, önálló életvitelük fenntartásához segítségre szorulnak.
Az intézményben a nappali ellátás, a családsegítő szolgáltatás, a házi segítségnyújtás térítésmentesen és önkéntesen vehető igénybe.

Névválasztás

A név kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy a megnevezés utaljon az intézményben folyó munkára, és egyben kötődjön a településhez is.

Szent Norbert neve mindkettő feltételnek megfelel, hiszen kötődik a településhez, mivel az alapító premontrei rend vezetője volt, valamint gondozta a szegényeket, az elesetteket. A premontrei rend mai napig foglalkozik oktatással, hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekekkel.

pillanatképek a Klub életéből »

Egyéb szolgáltatás

  • Szabadidős programok szervezése
  • Biztos Kezdet Klub

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK

Családsegítő szolgálat:

Kedd 08.00 – 16.00
Csütörtök 08.00 – 16.00

Gyermekjóléti szolgálat:

Hétfő 08.00 – 12.00
Kedd 12.00 – 16.00
Szerda 08.00 – 12.00
Csütörtök 12.00 – 16.00
Péntek 08.00 – 12.00

Biztos Kezdet Klub

A Biztos Kezdet klub 2006 októberében nyílt meg az Idősek Klubja új szolgáltatásaként. A program középpontjában, a hátrányos helyzetben élő, 0-6 éves kisgyermeket nevelő családok állnak, amelyek sok esetben kevésbé tudják igénybe venni a különféle működő szolgáltatásokat. Ezen gyermekek és szüleik esélyegyenlőségének megteremtésére irányuló, helyi kezdeményezéseken keresztül megvalósuló olyan program, mely a hátrányos helyzetű térségekben, falvakban, városi lakónegyedekben, lakótelepeken élő, kisgyermeket nevelő családok komplex támogatását szolgálja a gyermekszegénység egészségügyi, szociális, mentális káros következményeinek megelőzése és a kisgyermekek életkori szükségleteinek megfelelő egyenlő ellátása, gondozása céljából.

A program fő célkitűzései:

  • Szociális és érzelmi fejlődés elősegítése
  • Egészségi állapot javítása
  • A gyermekek tanulási képességeinek javítása, nyelvi képességek fejlesztése
  • A családok és a közösségek erősítése

A gyermekek szüleikkel együtt látogatják a klubot, ahol állandó klubvezető várja őket. Az egyes foglalkozások alkalmával, a gyerekek játék közben tanulhatnak meg új dolgokat, gyakorolhatják a társas együttlét szabályait, új ismereteket szerezhetnek és a 0-3 éves korosztály mintegy felkészül az óvodai „életre”. A szülők jelenléte is nagyon fontos. Sok esetben meg kell tanulniuk, hogyan kell együtt játszani gyermekeikkel, milyen módszerek segítségével tudják ők maguk is fejleszteni kicsinyeik képességeit. Nagyon sokat tanulhatnak a szülők egymástól is, beszélgetés közben. Egyik legfontosabb tényező e programban a prevenció (megelőzés), mely magába foglalja a szolgáltatás lényegi mondanivalóját, hogy minden hátrányos helyzetben lévő kisgyermek az iskolakezdésig elérje képességeinek maximumát.

A klub nyitvatartása:

Hétfő 09.00 – 13.00 ---
Szerda 12.00 – 16.00 ---
Csütörtök 09.00 – 11.00 13.00 – 15.00

Rólunk írták Miért jó a klubban Gyerekek a klubban Búcsúparti a Babaklubban Biztos Kezdet Klub élete 2009-ben Biztos Kezdet Klub élete 2009-ben Biztos Kezdet Klub 2008 Karácsony Biztos Kezdet Klub 2008 Advent Biztos Kezdet Klub 2008 Télapó Biztos Kezdet Klub 2008.09.29 Tiszakürt Biztos Kezdet Klub 2008 ősz Biztos Kezdet Klub 2008 tavasz Képek a klubszobáról Biztos Kezdet Program Magyarországon Biztos Kezdet Klub Jánoshidán Tabló kép 2006-2009 Idősügyi stratégia Beszámoló a Szent Norbert idősek Klubja 2019.évi műgödéséről