1.3 Gazdálkodó szervezetek

Az Önkormányzatnak nincs gazdálkodó szervezete.