1.4 Közalapítványok

Önkormányzat által alapított közalapítványok:

"Jánoshida Községért" Kulturális, Oktatási és Sport Közalapítvány

Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
Elnök: dr. Voller Angéla
Adószám: 18826878-1-16
Nyilvántartási szám: 16 01 0000653