1.1.3 A szerv vezetői

dr. Voller Angéla

Tel.: 30 / 459 - 6734
E-mail: jegyzo@janoshida.hu
Lakcím: 5143 Jánoshida Fő út 13.

Révész Ferencné

Tel.: 57 / 458 – 151, 30 / 560 - 9111
E-mail: rnagyi@invitel.hu
Lakcím: 5143 Jánoshida Deák F. út 62.

Bori István

Tel.: 20 / 9144 - 171
E-mail: bori.istvan@coopstar.hu
Lakcím: 5143 Jánoshida Széchenyi út 11.

Képviselő testület

Jánoshida község képviselő-testületének alakuló ülése

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

Levezető elnök: Drávuczné Répási Ilona képviselő (korelnök)

1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Molnár Istvánné, a Választási Bizottság elnöke

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Molnár Istvánné, a Választási Bizottság elnöke

3.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Eszes Béla polgármester

4.) A polgármester illetményének (tiszteletdíjának és költségtérítésének) megállapítása
Előadó: Drávuczné Répási Ilona korelnök

5.) Bizottságok megválasztása
Előadó: Eszes Béla polgármester

6.) Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), eskütétel
Előadó: Eszes Béla polgármester

7.) Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának és költségtérítésének) megállapítása
Előadó: Eszes Béla polgármester

8.) Jánoshida Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Voller Angéla jegyző

9.) Egyebek