Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde

Napsugár Óvodai Központ

Elérhetősége: 5143 Jánoshida Fő u. 16.
Titkárság Tel./fax: 06-57-458-009
Intézményvezetői iroda: 06-57-458-012
E-mail: titkarsag.napovi@gmail.com
Közösségi oldal: Óvoda facebook oldala
Intézményvezető: Bóta Mizsei Ilona
Intézményvezető-helyettes: Gazsi Andrea

Jánoshidai Napsugár Óvoda bemutatása

Óvodánk 1987-ben épült, modern, minden igényt kielégítő gyermekintézmény, amely 4 csoportos és 100 férőhellyel rendelkezik. Korszerűségét nemcsak az épület és komfortsága jelzi, hanem a berendezése, felszereltsége is. Tornateremmel, differenciált foglalkoztatásra alkalmas külön szobával ellátott.

Az épületet tágas, parkos, fás, bokros udvar zárja közre. Növényei kiváló alkalmat adnak az évszakok változásainak nyomon követéséhez, megfigyeléséhez. Jelenleg az udvara felújításra szorul. Elkészültek az udvarfejlesztéshez a tervek, amelyek megvalósítása folyamatban van. Óvodánk nevelőtestülete Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevével fémjelzett „Komplex Prevenciós óvodai Program”-ját adaptálva készített helyi nevelési programját. Tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek felzárkóztatását é s a tehetséggondozást.

Óvodapedagógusaink szakmai irányultsága pozitív, amelynek eredménye, hogy a testület tagjai különböző speciális végzettséggel rendelkeznek - pl. fejlesztőpedagógus, nyelv és beszédfejlesztő, gyógy-testnevelő, gyógypedagógus. Továbbá különböző tanfolyamokon vettek részt, mint pl. Sindelar, tehetségfejlesztő, drámapedagógia, IPR, Kedves Ház, BGR, stb. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák lelkiismeretes, hozzáértéssel végzett munkájukkal jó segítőtársai az óvodapedagógusoknak.

Az óvodapedagógusaink iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség Szakképzettség
Petőné Vígh Katalin egyetemi
főiskolai
Óvodapedagógus
Vezető óvodapedagógus szakvizsga
Pedagógiai szakos tanár és bölcsész
Mesterpedagógus
Gazsi Andrea főiskolai Óvodapedagógus
Gyógy- testnevelő szakvizsga
Pedagógus II.
Bóta Mizsei Ilona főiskolai Óvodapedagógus
Gyógypedagógus
Hitoktató tanár
Pedagógus II.
Menyhárt Jánosné főiskolai Óvodapedagógus
Nyelv-és beszédfejlesztő szakvizsga
Fejlesztőpedagógus
Pedagógus II.
Gazsiné Takács Éva főiskolai Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Mentor
Eszes Zoltánné főiskolai Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Berecz Boglárka Katalin főiskolai Óvodapedagógus
Gyakornok
Szabó Ágnes főiskolai Óvodapedagógus
úszásoktató

A nevelőmunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség Szakképzettség Feladatkör
Kis Istvánné
Serfőző Józsefné
Érettségi Dajka Dajka
Tugyi Andrásné
Filkus Jánosné
Szakmunkás Dajka Dajka
Dobos Judit Főiskola Tanító Pedagógiai asszisztens

Óvodai csoportok és a gyermeklétszám

Csoport neve
Katica 28
Pillangó 19
Micimackó 23
Napsugár 32
Összesen 102

ÓVODÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA

  • A legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeik otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó környezetben nevelődjenek.
  • Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az együttélés szokásait, meg tanuljanak figyelni, – alkalmazkodni, – együtt érezni egymással, miközben tolerálják a másságot.
  • A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal hozzásegítjük gyermekeiket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak.
  • Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére, hiszen általa ismerkednek meg a való világ csodáival, amely egyben tükörképe mindazoknak a tapasztalatoknak, amelyet a gyermek átélt s a játék nyelvén megfogalmazott.
  • A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk gyermekeik egyéni különbségeit, figyelembe vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteit, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket az iskolai életmódra.
  • Céljaink eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani gyermekeiket, hogy biztosan eligazodjanak a világ valóságában.
  • Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

Dokumentumok

loading elemek betöltése...