A foglalkoztatási paktum

A helyi foglalkoztatási partnerségek a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszközei. Segítségükkel keretet biztosíthatunk az adott térség munkaerőpiacának szereplői számára, a hatékony együttműködéshez.

Foglalkoztatási paktumok feketén fehéren

Hazánkban is egyre nagyobb érdeklődés övezi az Európai Unió tagországaiban már népszerűnek számító foglalkoztatáspolitikai eszközt, a foglalkoztatási paktumot. Az elmúlt években olyan új fogalmak kerültek be a köztudatba, mint partnerségre épülő innovatív helyi foglalkoztatási stratégia, a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása, vagy a motivált partnerség elve. Igaz, ebből a szempontból hazánknak kifejezetten jó földrajzi helyzete van, a foglalkoztatási paktumok területén ugyanis, az osztrák példa számít a legjobb gyakorlatnak. Könnyű dolgunk van, mondhatnánk. De valóban így van ez? Valóban olyan könnyű adaptálni az ismert társadalmi-gazdasági-erkölcsi körülmények között egy, a partnerségen alapuló innovatív eszközt? Mennyire sikeresek ezek a projektek és egyáltalán: mennyire lehetnek sikeresek a fent említett körülmények között? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni az alábbi összefoglaló cikk, amely az OFA-ROP Hálózat, mint a foglalkoztatási paktumok koordinációját végző szervezet tapasztalatai alapján készült.

A paktumok koordinációja

Amennyiben a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) elsősorban kistérségi szinten támogatja a foglalkoztatási partnerségeket, hiszen ez az a szint, amely még átlátható, a felek egy asztalhoz ültethetők, a regionális és országos koordinációs szint szükséges. Régiós szinten a helyi szint képzése, tanácsadás, az adott régióban működő projektek koordinációja képzelhető el, míg országos szinten érdekérvényesítés, módszertani kutatás és szakmai háttértevékenység (publikációk megjelentetése, nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás, stb.).

Az OFA-ROP Hálózat (összefoglaló)

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) a kedvezményezettje a ROP 3.2 intézkedés 3.2.3. - "A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése" című komponensnek, mint központi programnak. A támogatási szerződés 2005. június 20-án került aláírásra, a projekt 2007. december 31-ével zárul.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) elsősorban az Új Magyarország Fejlesz- tési Terv (ÚMFT) „A társadalom megújulása” prioritásának megvalósulását szolgálja a vo- natkozó uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. Az ÚMFT átfogó céljaihoz, a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá.