A mi projektünk

„Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása – a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése.”

A projekt céljai

 • Pontos munkaerőpiaci és gazdasági diagnózis a mikrotérségről.
 • A munkaerőpiac helyi szereplőinek együttműködése.
 • Tervezett /tervszerű/ tevékenység.
 • A célterület foglalkoztatási mutatóinak javulása - foglalkoztatásbővülés.
 • A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű lakosságcsoportok munkaerőpiaci integrációjának, reintegrációjának segítése.

Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban

Európában jelentős gazdasági és szociális változások történtek, általános gazdasági recesszió, romlottak a makrogazdasági mutatók.
1985-1995 között a tagállamok munkaerő-piaci kínálata 9,4 millió fővel növekedett, miközben csak 8,5 millió munkahelyet teremtettek.
Kihívások a foglalkoztatásban: előtérbe kerül a regionális és helyi politika fontossága, közösségi szinten is deklarálni kell a munkanélküliség elleni küzdelmet.

Tájékoztató füzet

A 2006-ban zárult - Magyarország számára csonka, két évet felölelő - uniós költségvetési időszak végén, 2004 őszén, új pályázattípussal ismerkedhettek meg az önkormányzati és a civil szektorban dolgozó hazai szakemberek. A Regionális Fejlesztés Operatív Programjának 3.2.1. kiírásában foglalt, úgynevezett „paktumpályázattal”. A pályázati kiírás ezzel a sokat mondó címmel jelent meg: „Helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozása – a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése”.

OFA-ROP Hálózat

 • Az OFA-ROP Hálózat szerepe a foglalkoztatási partnerségek szakmai segítségében
 • Az Észak - Alföldi foglalkoztatási paktumok eddigi tapaszatalatai

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv - Összefoglaló

A Nemzeti foglalkoztatási akcióterv (a továbbiakban: Akcióterv) a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljait és intézkedéseit foglalja össze az Európai foglalkoztatási stratégiában meghatározott célok mentén. A dokumentum kidolgozása tagállami kötelezettség, amelyet a Kormánynak minden évben október 1-ig kell teljesItenie a Tanács által meghatározott Foglalkoztatáspolitikai irányvonalak alapján.

A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulásának Foglalkoztatási Stratégiája

A projekt jelene

 • Partnerség kialakítása
 • Menedzsment és megvalósítók képzése
 • A Partnerség honlapja elkészült (és egyéb tájékoztató anyagok)
 • Rendezvények (folyamatosan)
 • Helyzetelemzés véleményezési anyaga elkészült (véleményezés)

Tanulmányok

 • Foglalkoztatási stratégia letöltés »
 • A vállalkozások foglalkoztatással összefüggő együttműködési szándékának feltárására irányuló kutatás eredményeiről letöltés »
 • Kutatási beszámoló az „Összefogás a kistelepülési foglal-koztatási gondok enyhítésért – Jánoshida, Alattyán, Jász-telek” című projektről. (Szociológiai elemzés és összegző tanulmány) letöltés »