A projekt leírása

Jánoshida Község Önkormányzata A „Jánoshida Község Önkormányzatának belvízvédelmi beruházása” című, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0033 jelű pályázata kapcsán az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője által 2010. 12. 17 – i döntése értelmében 296.351.640.- Ft összegű támogatásban részesült, 329.279.600.- Ft elszámolható összköltség mellett.

A támogatás célja Jánoshida belterületén olyan bel – és árvízvédelmi rendszer kiépítése, mely képes megakadályozni a 2010. évhez hasonló belvízi veszélyhelyzet kialakulását. A beruházás tartalmaz 25.233 fm összefüggő, komplex bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódó építési munkát , ezen belül 11.834 fm földmeder építés, 3.597 fm földmeder kotrás, 344 fm földmeder betöltés, 857 fm burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényű csatorna, 2.737 fm zárt csőcsatorna, 379 fm PVC csatorna, 1.900 fm kapubejáró kiépítése, 75 db tisztító akna, 42 db vízelnyelő akna, 48 db fenéklépcső, 282 m2 monolit beton burkolat, 1 db végátemelő kerül kiépítésre.

Az aláírt Támogatási Szerződés 2011. 04. 04- n lépett hatályba, melyet követően Önkormányzatunk megkezdte a beruházáshoz kapcsolódó előkészítési munkákat. A 2009 – ben elkészült elvi vízjogi létesítési engedélyből 2011. évben készültek el a kiviteli tervek, melyeket közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Keviterv Akva Kft. készített el.

2011.szeptemberében került kiírásra a kivitelezői munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lefolytatását követően 2011. 10. 21 – n kötött vállalkozói szerződést Jánoshida Község Önkormányzata és a Jász – Terra Kft. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege: nettó 239 600 000.- Ft. A vállalkozói szerződés megtekinthető a www.janoshida.hu oldalon.

Jelen szerződés megkötésével egy időben történt meg a munkaterület átadása, és a konkrét fizikai munka elkezdése.

Terveink szerint a település bel – és csapadékvíz kivitelezésének ütemezése az alábbiak szerint fog történni:

A 2011. évi ütemben elsősorban a Fő utca, Dózsa György utca, Híd utca, Árpád utca, Csillag utca, Dankó utca területein történt a beruházás.

2012. első félévében várhatóan a Vörösmarty, Hunyadi, József Attila, Kinizsi út, Szabadság tér, Boldogházi út, Béke út, Kiss út, Liget út, Temető út, Klapka út, Attila út, Síp út, Katica utca területeit fogja érinteni a beruházás.

A további ütemekről egy későbbi tájékoztatóban szeretnénk értesíteni a lakosságot, ezen kívül a munkavégzés során folyamatosan értesítjük az érintett utcák lakóit is a postaládákban elhelyezett szórólapokkal.

Mivel a kivitelezés ütemezését nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, ezért előfordulhat egyes területeken csúszás, illetve eltolódás, valamint közlekedési nehézségek, ezért kérjük a lakosság szíves megértését és támogatását, hiszen valamennyiünk érdekét szolgálja a beruházás.