Az óvodapedagógusaink iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség Szakképzettség
Petőné Vígh Katalin egyetemi
főiskolai
Óvodapedagógus
Vezető óvodapedagógus szakvizsga
Pedagógiai szakos tanár és bölcsész
Mesterpedagógus
Berczeliné Gazsi Andrea főiskolai Óvodapedagógus
Gyógy- testnevelő szakvizsga
Pedagógus II.
Bóta Mizsei Ilona főiskolai Óvodapedagógus
Gyógypedagógus
Hitoktató tanár
Pedagógus II.
Menyhárt Jánosné főiskolai Óvodapedagógus
Nyelv-és beszédfejlesztő szakvizsga
Fejlesztőpedagógus
Pedagógus II.
Gazsiné Takács Éva főiskolai Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Mentor
Eszes Zoltánné főiskolai Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Berecz Boglárka Katalin főiskolai Óvodapedagógus
Gyakornok
Szabó Ágnes főiskolai Óvodapedagógus
úszásoktató

A nevelőmunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség Szakképzettség Feladatkör
Kis Istvánné
Serfőző Józsefné
Érettségi Dajka Dajka
Tugyi Andrásné
Filkus Jánosné
Szakmunkás Dajka Dajka
Dobos Judit Főiskola Tanító Pedagógiai asszisztens