Napsugár Óvodai Központ - Jánoshida

Az intézmények lehetséges együttműködési formái


A 3 óvoda munkájának összehangolása igen nagy körültekintést igényel, különösen akkor, ha olyan közös pontokat szeretnénk találni, amelybe mindenki bekapcsolható.. Ez vonatkozik a gyermekekre, szülőkre, dolgozókra egyaránt.

A tagóvodák közötti szoros együttműködést segítik a közös rendezvényeink szervezésébe és közreműködésébe történő részvétel, a szakmai napok, nevelőtestületi értekezletek, előadások, bemutatók, team munkák szervezése, a vezetők munkaközösségének rendszeres munkája.

Együttműködésünk lehetséges formái:

 • emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása
 • érdeklődés egymás munkája, problémája, eredményei iránt
 • segítségnyújtás, támogatás szükség szerint
 • eszmecserék, szakmai tanácskozások szervezése
 • szülői fórumok közös szervezése
 • közös ünnepek, sport rendezvények szervezése
 • gyermekek látogatása egymás intézményeibe (óvodások iskolába, iskolások óvodába)
 • hagyományok közös ápolása

Az együttműködés színterei

Szakmai kapcsolatok

 • vezetők munkaközössége
 • nevelőtestületiek szakmai együttműködése
 • munkaközösségek: programfejlesztő, mérés, értékelés

Gyermekek kapcsolatai

Mozgásos programok

 • Gyermeknap
 • Madarak-fák napja
 • Környezetvédelmi napokon túrák, kirándulások

Ünnepek ápolása

 • Ünnepek köré szervezett játszóházakon, hagyományőrző programokon való részvétel való részvétel
 • Ünnepek köré szervezett kiállításokra való közös készülés

Szülőknek, felnőtteknek szervezett rendezvények

Mozgásos programok

 • Neveléssel kapcsolatos előadások
 • Kiállítások
 • Alapítványi bálok (tagóvodánként)

A családdal történő együttműködést segítő szervezetek a Szülői Munkaközösségek, amelyek tagóvodánként működnek. A szülők közösségét érintő kérdésekben a szülők által delegált képviselők hivatottak eljárni

Az egyéb kapcsolattartás módját az SZMSZ és a MIP tartalmazza.