Napsugár Óvodai Központ - Jánoshida

Az intézmény alapvető céljai és feladatai


Nevelési célok

  • Pozitív személyiségjegyek alakítása.
  • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak alapozása.
  • Mozgásos (speciális, sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése.
  • A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolás
  • A „másság” tolerálása, elfogadtatása.

Nevelési feladatok

  • Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára feltételt és motivációt teremt tevékenykedésre.
  • A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése.
  • A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő ismeretnyújtás.
  • Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása.