Napsugár Óvodai Központ - Jánoshida

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése


A fejlesztés komplex vizsgálat (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) diagnózisára épül, magában foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait a motoros képességek, a beszéd és nyelvi készségek fejlesztését; az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap hangsúlyt.

A fejlesztésben minden óvodapedagógus részt vesz, de a speciális végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok az alábbi területeken az egyéni képességfejlesztést sokszínűen valósíthatják meg.

A fejlesztés gyakorlata

A fejlesztőtevékenységek színterei:

  • Csoportszobai integráció: sérülés-specifikus feladat tervezése a napi tematika szerint (jelölése a művelődési tartalomnál) szokás szabályrendszerben megjelenő feladatok
  • Csoport-közi integráció: gyermekvédelmi munkaközösség havi programja alapján tervezett tevékenységek
  • Gyógypedagógus irányításával, közreműködésével végzett tevékenység., fejlesztő terv közös készítése
  • Együttműködés a szülőkkel