Jánoshidai Napsugár Óvoda

Társult óvodai intézmények helyi nevelési programja


A társulás célja

A társult önkormányzatok közoktatási feladatellátásának biztosítása, javítása, színvonalának emelése.

Programok


Január

Farsang

Az intézmény adatai

Elérhetősége: 5143 Jánoshida Fő u. 16.
Titkárság Tel./fax: 06-57-458-009
Intézményvezetői iroda: 06-57-458-012
E-mail: napovi@pr.hu
Közösségi oldal: Óvoda facebook oldala
Intézményvezető: Petőné Vígh Katalin
Intézményvezető-helyettes: Berczeliné Gazsi Andrea

Gyermekcsoportjaink összetétele


Csoport neve
Katica 28
Pillangó 19
Micimackó 23
Napsugár 32
Összesen 102

Természeti környezetünk


Jánoshida több mint 800 éves történelmi múltra visszatekintő település.
Óvodája a Fő utca zöldövezetében a déli oldalon helyezkedik el. 19 éve épült, modern, minden igényt kielégítő gyermekintézmény. 4 csoportos, 100 férőhelyes. Jelenleg 110 gyermekek tartunk nyilván. Tornateremmel, differenciált foglalkoztatásra alkalmas külön szobával ellátott.

Munkatársaink


Az óvodák tárgyi feltételei


Jánoshida

Óvoda belső, külső környezeti adottsága, optimális feltételrendszere jó alapul szolgál az adaptált program gyakorlati megvalósításához. A program céljához rendelt eszközrendszer fejlesztésére közel 19 éve tudatosan, célzottan történik. A szűkös költségvetési kereteken túl az eredményesebb szakmai feltételek fejlesztéséhez főként önerőből, szülői támogatással, alapítvány, pályázat útján jutnak többletforráshoz.

Helyi nevelési programok


Az óvodák saját nevelési program alapján dolgoznak programjaikban messzemenően figyelembe, veszik a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket a térség adottságai lehetővé tesznek

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése


A fejlesztés komplex vizsgálat (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) diagnózisára épül, magában foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait a motoros képességek, a beszéd és nyelvi készségek fejlesztését; az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap hangsúlyt.

Az intézmény gyermekképe, óvodaképe, nevelési elvei


Az óvodák gyermekképe, óvodaképe összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. Az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatoknak megfelelően, a gyermeki személyiség kibontakoztatását életkornak megfelelő tevékenységen keresztül, mozgással és játékkal, de egyéni műveltségtartalmakkal biztosítják, a programjaikban megfogalmazottak szerint.

Az intézmény alapvető céljai és feladatai


Nevelési célok

  • Pozitív személyiségjegyek alakítása.
  • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak alapozása.
  • Mozgásos (speciális, sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése.
  • A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolás
  • A „másság” tolerálása, elfogadtatása.

Küldetésnyilatkozat


A család és az intézmények kapcsolata


A család - óvoda kapcsolatában azt a szemléletet erősítjük, hogy a családi nevelést folytatjuk, kiegészítjük, de nem vesszük át annak szerepét. Szükségesnek érezzük, valamennyi intézményben a gyermeklétszám folyamatos biztosítása, megtartása és a családok bizalmának megnyerése érdekében az nyitottság szemléletének érvényesülését A leendő óvodások felkutatása, megismertetése az óvodai élettel segíti az intézmények gyermekmegtartó képességét, erősíti az óvoda szerepét.

Az intézmények lehetséges együttműködési formái


A 3 óvoda munkájának összehangolása igen nagy körültekintést igényel, különösen akkor, ha olyan közös pontokat szeretnénk találni, amelybe mindenki bekapcsolható.. Ez vonatkozik a gyermekekre, szülőkre, dolgozókra egyaránt.

Képek az óvodáról