„Hidi” Asszonykórus

A helyi nyugdíjas klub tagjaiból szerveződött lelkes csapat 1998 óta színes közössége Jánoshidának. Kerepesiné Antal Ibolya pedagógus vezetésével évről évre szebbnél szebb népdalcsokrokkal örvendeztetik meg az érdeklődő közönséget a különféle rendezvények alkalmával. Nem csak a népdalok szeretet köti össze őket, hanem az is, hogy ezeken keresztül megszerettethetik másokkal is ezeket a népi hagyományokat. A helyi események állandó résztvevői. Minden évben képviselték Jánoshidát a Jász Világtalálkozókon. Szerepeltek már aratónapokon, dalos találkozókon és szívesen elfogadják a más települések rendezvényeire szóló felkéréseket is. Csodaszép egységes jász viseletüket mindig siker övezi. Minősítő versenyen kétszeres ezüstkoszorús kitüntetést szereztek. Repertoárjukban elsősorban a Jánoshidán gyűjtött népdalokat kötik csokorba, de szívesen éneklik más tájegységek dalait is. 2012 óta alkalmanként citerakísérettel adják elő műsorukat, amivel szintén nagy sikert aratnak mindenhol.

Jánoshidi nyugdíjas népdalkör

A községi népdalköri mozgalom múltja az 1960 – as évekre nyúlik vissza. A Faluház vezetésének kezdeményezésére 1998 őszén ismét újjászerveződött a jelenleg is működő nyugdíjas asszonykórus. A 14 főből álló lelkes csoportot a népdalok szeretete és a közösségi munka hozta össze. Fellépéseik alkalmával elsősorban jászsági ezen belül Jánoshidán gyűjtött dalokat kötnek csokorba. Szép hangjukat megcsodálta már nem csak Jánoshida rendezvényeinek közönsége, hanem a környező települések nyugdíjas találkozóinak résztvevői is. Minden évben fellépnek a Jászok Világtalálkozóján, a különböző helyszíneken szervezett Jász – Dalos találkozókon. Szép dalcsokorral ajándékozták már meg a vajdasági magyarokat és testvértelepülésük Jánoshalma közönségét is.

Színvonalas munkájuk elismeréseként az Országos Népzenei Minősítő Versenyen kétszeres ezüstkoszorús minősítést kaptak.

A népdalkör szakmai irányítója: Kerepesiné Antal Ibolya