Zagyva-híd Közösségi Ház (IKSZT) – Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér

Létrejöttének körülményei

2008-ban fogalmazódott meg a gondolat Jánoshida Község Önkormányzatában, hogy érdemes lehet csatlakozni az MVH által kiírt Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása című pályázathoz. A kétfordulós pályázat első lépéseként a „címbirtokosi” cím megszerzéséért együttműködési megállapodások jöttek létre az Önkormányzat és a majdani közösségi tér életében részt vevő egyesületek és civil szervezetek között, valamint kialakításra került az a tervezett program, illetve szolgáltatói terv, melyek majd helyet kapnak az intézményben. A pályázat második köre a konkrét tervezésre épült, mely részben magában foglalja az IKSZT-nek helyet adó régi vendéglő épületének felújítás-korszerűsítés terveit, valamint az itt kialakítandó helységek és szolgáltatások működéséhez szükséges és a pályázati feltételekben előírt infrastruktúra beszerzés tervezetét. Az épület tervezése során figyelembe kellett venni részben azokat az egyéni elképzeléseket, melyeket meg szerettünk volna valósítani, részben azokat az előírásokat, melyeket az MVH a kiírásban támasztott elénk. Szigorú szabályok szerint kellett kialakítani a helységek méreteit, az ezekben lévő bútorzatot, a beszerzendő tárgyi eszközöket oly módon, hogy mindez a támogatásból finanszírozható legyen. Az összes kiadás nettó összegét az MVH 100 % - ban támogatta. A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak beszerzésére is, melyből számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz előállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra alkalmas eszközöket tudtunk beszerezni.

Ünnepélyes átadás keretében 2011. december 14-én nyitotta meg kapuit az új Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, amely egy újabb közösségi színtérként, további helyet biztosít többek között a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásának is. Feladatait szoros együttműködésben valósítja meg a Faluházzal.

A Közösségi Ház lényegében hasonló feladatokat lát el, mint a Faluház. A Házban elérhető állandó szolgáltatások mellett működésének célja, hogy sokféle, színes és minden korosztály számára elérhető kikapcsolódási, információszerzési programlehetőségeket is nyújtson az érdeklődő lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez; kiállítások, ifjúsági és gyermek programok, kirándulások és más kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvények szervezésével. Helyszínt biztosít az intézmények, a helyi civil szervezetek és más magánszemélyek, csoportok külső szervezésű rendezvényeihez.

NYITVA TARTÁS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
9 - 12 9 - 12 9 - 12 10 - 12 8 - 12 8 - 13
14 - 18 14 - 18 14 - 17 14 - 20 15 - 21

ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

LAKOSSÁGI ÜGYINTÉZÉS - Nyitva tartási időben!

 • fénymásolás, nyomtatás
 • szkennelés, fax
 • elektronikus ügyintézés
 • digitális archiválás
 • laminálás

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA

Ügyfélfogadás: KEDD 9:00 – 15:00
MARTOSSY SZILÁRD falugazdász

TELEHÁZ

Korábban a Faluházban működő Teleház is itt kapott helyet az Közösségi Házban. Külön helyiségben található az a 6 db számítógép, amelyen egy központi irányítású szerver rendszeren keresztül érhető el az érdeklődők számára a közösségi Internet. Ennek bevezetésével sokkal átláthatóbbá vált a szolgáltatás működése. Lényege, hogy a Teleházban lévő számítógépekre egy olyan szerver program került feltelepítésre, amivel a gépeket csak központilag lehet elindítani, határozott időre. Így csak előzetes bejelentkezés alapján lehet a gépekhez jutni. 2015 tavaszán szabad felhasználású Internet elérési Pont került kialakításra egy nagyobb teljesítményű Wifi antenna kiépítésével. Így mindenki számára ingyenesen elérhető az Internet a Közösségi Ház és annak mintegy 100 méteres körzetében napközben
8:00 – 18:00 óra között.

„ZSIBONGÓ” BABA KLUB

HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK délelőtt 8:00 – 12:00
Klubvezető: ZRUPKÓ LÁSZLÓNÉ

Településünkön 2006 októberében nyitotta meg kapuit a Baba Klub, akkor még Biztos Kezdet Klubként, amelynek szakmai programját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006 szeptemberében fogadta be. A program eredeti célkitűzése a településen élő hátrányos helyzetű 0 – 6 év közötti gyermekek és szüleik, valamint a várandós édesanyák hátrányos helyzetének csökkentése, a mindezek következtében megjelenő beilleszkedési, szocializációs nehézségek fejlesztése, felzárkóztatása, elősegítve a gyermekek minél könnyebb intézményes beilleszkedését, valamint a hátrányos életkörülmények csökkentését. Kiemelt cél még a szociális és érzelmi fejlődés elősegítése, egészségkultúra kialakítása, fejlesztése és a közösségi erő kiépítése, erősítése. Minden foglalkozáson játékos formában történik a fejlesztés. Számos alkalommal kézműves foglalkozás zajlik a klubban. A gyermekek képességeinek fejlesztése közben a szülők tapasztalatot cserélnek a gyermekeket érintő különféle témákban.

Az IKSZT pályázatnak köszönhetően az indulás óta a Zagyva-híd Közösségi Ház ad otthont a Klubnak már heti két alkalommal. A Közösségi Ház, mint Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, kötelező feladatai közé tartozik a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása.

Programok

 • újévi köszöntő
 • fejlesztő foglalkozások
 • védőnő látogatása
 • óvodavezető és óvónők látogatása
 • kézműves foglalkozások
 • kerekítő foglalkozás
 • ünnepek
 • szabadtéri játékok
 • látogatás az óvodában
 • kötetlen beszélgetés
 • közös játék, szabad játék
Bár a szolgáltatás elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, kiemelt feladat a szülők támogatása is a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. Segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési, egészségügyi kérdésekkel, munkával kapcsolatos tanácsadást nyújtanak az alkalmanként bevont szakemberek.

TERMÉSZETJÁRÓ CSOPORT

Néhány éve csatlakoztunk az abonyi természetjárók csoportjához, akikkel nagyon szép helyekre juthattak el a természetkedvelő, túrázni vágyó érdeklődők. A későbbiekben külön vált ez a helyi csoport és önállóan folytatta és folytatja ma is tevékenységét. Egy évben több alkalommal is szervezésre kerül gyalogtúra, Magyarország valamely szép hegyvidéki tájára. A túra mellett mindig lehetőség van a környék egy vagy több nevezetességének megtekintésére is. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat. A túrákról minden hónapban előzetes megbeszélést tartunk, ahol bemutatásra kerül a következő helyszín.
Időpont: minden hónap ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18:00 óra