A projektről

Három jászsági település - Jánoshida, Alattyán és Jásztelek - önkormányzata, a Megyei Munkaügyi Központ és két civil szervezet, 2004 őszén, pályázatot dolgozott ki és nyújtott be a ROP 3. 2. 1. kiírására, amely helyi - kistérségi, megyei, régiós - foglalkoztatási stratégiák és operatív tervek kidolgozását és foglalkozutatási együttműködések létrehozását illetve működését támogatja. /"Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása - a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése"/

A projektet, a támogatási források szűkössége miatt, a 2005-ös elbírálás során tartaléklistára helyezte a pályázat kiírója, ám egy évvel később, 2006 tavaszán, már nyertesnek nyilvánították. A három céltelepülés foglalkoztatási helyzete a projekt kidolgozása óta eltelt két és fél évben nem javult, így a benne foglalt tevékenységek indokoltsága és aktualitása - sajnos! - továbbra is teljes.

A partnerség tagjai:

  • Jánoshida Községi Önkormányzat - partnerségvezető
  • Alattyán Községi Önkormányzat - támogatott partnerségi tag
  • Jásztelek Községi Önkormányzat - támogatott partnerségi tag
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ - támogatott partnerségi tag
  • Kisebbségi Jogvédő Egyesület - nem támogatott partnerségi tag
  • Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület - nem támogatott partnerségi tag

A projekt futamideje: 2006. szeptembere - 2008. március 31.
Az elnyert támogatás összege: 25 millió 555 ezer Ft

A három céltelepülés foglalkoztatási helyzetének javításáért komplex beavatkozásra van szükség. Ez csak összehangoltan, részletes foglalkoztatási stratégia alapján, minden helyi erő összefogásával lehet sikeres. A projekt, ennek megfelelően, két fő tartalmi elemből áll:

  • Egyfelől, azt vállaltuk, hogy részletesen feltárjuk a céltelepülések foglalkoztatási helyzetét meghatározó tényezőket (a munkanélküliségi, iskolázottsági és képzettségi viszonyokat), és részletes munkaerőpiaci elemzést készítünk. Részletesen felmérjük ugyanakkor a gazdasági adottságokat és realitásokat is. Az így nyert információk alapján, javaslatokat készítünk a foglalkoztatási helyzet javítását szolgáló, lehetséges fejlesztési irányokról és területekről is. A helyzetfeltárás adatait és tapasztalatait tanulmányban rögzítjük.
    (A helyzetfeltárás elkészült, a vizsgálatot végzők az eredményeket prezentáció keretében mutatták be. A felmérés teljes anyaga a olvasható a honlapunkon.)
  • Másfelől azt vállaltuk, hogy a helyzet pontos ismeretében, a helyi munkaerőpiac szereplőinek bevonásával, kidolgozzuk a szereplők együttműködésének strukturális kereteit és tartalmi részleteit. Állandó együttműködést kezdeményezünk ezek között a szereplők között, s úgynevezett foglalkoztatási paktumban rögzítjük ennek összes fontos elemét.

A projekt fontos eleme, hogy segítsük a céltelepülések önkormányzatait a foglalkoztatás fejlesztését célzó – képzési, munkahelyteremtési – források megszerzésében is. Ennek különösen nagy jelentősége lesz az új uniós költségvetési ciklusban, amikor is kiemelt támogatási cél a foglalkoztathatóság javítása, s különösen a 2007-es esztendő őszétől, amikorra a pályázati kiírások sűrűsödése várható.

Hogy ezt valóban komolyan gondoljuk, azt jól jelzi az is, hogy a projekt keretében állandó pályázatfigyelést végzünk a partnertelepülések számára a foglalkoztatási (munkahelyteremtési) területen. A pályázatunkban vállalt eredmények között az is szerepel, hogy a projekt futamideje alatt minimum három-négy foglalkoztatási tárgyú pályázat kidolgozását és benyújtását menedzseljük le a célterületen. (A pályázatírás és projekttervezés költségeit beépítettük a projektbe!)

Egy év múlva, 2008 márciusában, a projekt zárásakor, nemcsak arról szeretnénk beszámolni – elsősorban egymásnak, de nyilvánvalóan a pályáztatónak is -, hogy teljesítettük a tényszerű vállalásokat, hanem arról is, hogy történt valami fontos. Arról is, hogy a munkaerőpiac helyi irányítói és szereplői „beszélni kezdtek” egymással, a közös gondokat megoldásán közösen kezdtek gondolkodni, és ennek eredményeként, ahogy mondani szokás: elkezdődött valami…