Napsugár Óvodai Központ - Jánoshida

Helyi nevelési programok


Az óvodák saját nevelési program alapján dolgoznak programjaikban messzemenően figyelembe, veszik a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket a térség adottságai lehetővé tesznek

Jánoshida

Sok év gyakorlatának, a nevelőtestület kitartó elszántságának, a prevenciós fejlesztés gondolatával, szemléletével történő azonosulásnak köszönhetően egyöntetű döntés született a „Komplex Prevenciós óvodai Program’ helyi viszonyainkhoz igazított adaptációja mellett, mert

  • tartalma jól összecseng az óvoda adottságaival,
  • optimális feltételrendszerével,
  • a település differenciálódó társadalmi igényeivel, szükségleteivel és
  • a gyermekek szociokulturális hátrányaival.

Tudatosan felvállalja:
  • az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését,
  • segíti a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek felzárkóztatását, és a tehetséggondozást,
  • biztosítja az egyéni differenciált bánásmód elvének érvényesülését.

2002-re kiépült a Comenius 2000 Közoktatási és Minőségfejlesztési program I. intézményi modellje, amely a partnerközpontú működésre épült.